loader image

Паркинг

Подземният паркинг разполага с 34 паркоместа и има директна връзка с двете сгради със съответните им стълбищни клетки и асансьори. Осигурено е естествено осветяване и вентилация.

info